Skip to main content
Allt möjligt

Skydd av Känslig Information och Sekretesshantering med Smartrecycling

By 28 augusti 2023No Comments

Säker hantering av konfidentiell data

I alla företag och organisationer finns information som är av yttersta vikt att skydda från obehöriga, så kallad sekretessbelagd information. I enkla termer handlar det om data som innehåller personuppgifter eller andra konfidentiella detaljer – en sorts information som absolut inte får falla i fel händer.

VAD SOM RÄKNAS SOM KÄNSLIG INFORMATION

Det inkluderar ekonomiska rapporter, lönelistor och lönsamhetsberäkningar. Även fysiska föremål som USB-minnen och hårddiskar räknas hit. Dessutom omfattas marknadsföringsmaterial, affärsplaner och kampanjideér. Till och med detaljer som märkeskläder, profilkläder och uniformer som ska ersättas eller kasseras, samt nycklar, passerkort, offerter och avtal. Personuppgifter om anställda, kunder och/eller patienter faller inom denna kategori. Post och e-post, prototyper, felproducerade artiklar, skisser och ritningar, stämplar och dekaler, samt varumärkesskyddat material i alla format är alla exempel på känslig information. Vilka informationsbärare som bär denna känsliga data varierar från företag till företag. Oavsett dina specifika krav skapar vi en anpassad lösning för dig.

Skydda din Verksamhets Hemligheter och Kundernas Förtroende med Vår Säkra Sekretesshantering

ANLEDNINGEN TILL ATT RADERA KÄNSLIG INFORMATION

Alla företag som hanterar personuppgifter måste följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att hantering av personuppgifter måste ske korrekt. Kort sagt, principerna måste efterlevas, det måste finnas en laglig grund för behandlingen, och kunder måste informeras om hur deras personuppgifter hanteras.

En grundläggande princip i GDPR säger att personuppgifter endast får samlas in för ett specifikt, förutbestämt syfte – exempelvis för att administrera avtal, leverans och fakturering gentemot kunder. Endast nödvändiga uppgifter får samlas in för att uppnå detta syfte, och uppgifterna får endast bevaras så länge det är absolut nödvändigt. Sammanfattningsvis, med GDPR har integritetskraven skärpts och måste följas strikt.

Att efterleva GDPR är av stor vikt för att:

  • Stärka kundernas rättigheter gällande hanteringen av deras personuppgifter.
  • Undvika risk för betydande böter.
  • Skaffa en konkurrensfördel genom att visa efterlevnad av regelverket.

Det lönar sig att ha en anpassad säkerhetsrutin för hantering av sekretesspapper och lagringsmedia, samt för att förstöra hårddiskar och dokument på ett säkert sätt. Personuppgifter får aldrig hamna i fel händer, då det kan skada företaget. Det enda sättet att säkerställa att dina hemligheter förblir skyddade är genom fullständig makulering.

HITTA RÄTT LÖSNING FÖR AVFALL

Hur kan vi hjälpa ditt företag att bli mer hållbart? Vi står redo att hjälpa dig hitta den rätta avfallslösningen för dina behov. Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

FÅ EN KOSTNADSFRI OFFERT

Behöver du hjälp med att förstöra konfidentiellt material? Via länken nedan kan du få en uppskattning av kostnad samt en konkret offert.

SVAGHETER MED KONVENTIONELL DOKUMENTHANTERING

Att kasta dokument i vanliga papperskorgar eller sopkärl ökar risken för att konfidentiell information avslöjas. Här är tre områden där känslig information kan röjas.

Kontakta Smartrecycling för mer information.