Skip to main content
Allt möjligt

Nulägesanalys för värmesystem

By 21 augusti 2023No Comments

För att ge en heltäckande bild av anläggningens skick erbjuder vi våra kunder Nulägesanalyser. Vi utför noggranna undersökningar av värmeväxlarnas effektivitet och verkningsgrad samt utför syremätningar direkt på plats. Denna metod möjliggör bedömning av eventuell luftinträngning eller tillskott av syrerikt vatten, vilket kan leda till ökad risk för korrosion och betydande nedsmutsning av vätskesystemet.

Efter att provtagning har genomförts, analyseras systemvätskan. Chemiclean AB utför dessa vätskeanalyser antingen i vårt eget laboratorium eller hos ackrediterade laboratorier. De erhållna värdena behandlas sedan i databaser och kunder får en omfattande rapport tillsammans med förslag på åtgärder för förbättring. Marknadens ökande intresse för Chemicleans specialistkunskap om vätskekemi och dess grundläggande betydelse för välfungerande fastighetssystem reflekteras tydligt.

För de kunder som inte har möjlighet att besöka oss personligen erbjuder vi alternativet att genomföra en distansanalys genom vårt ”Chemiclean Control” testkit. Denna möjlighet inkluderar även att köpa kitet i Kylmas butiker.

Provsatsen innehåller en provflaska, protokoll för provtagning och en portofri returetikett. Efter analysen av vätskeprovet tillämpar vi trafikljusmodellen för att rapportera det testade systemets skick. Samtidigt ger vi rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för att säkerställa och optimera driften.

Priset för detta analyskit inkluderar: Utvärdering av provresultat samt förslag till åtgärder vid eventuell felaktig vätskesammansättning. Svaret på analysen erhåller du inom ungefär tre veckor. Vid behov kan du välja att lägga till mer omfattande analyser av flera andra parametrar och få svar inom fem arbetsdagar.

VÄTSKEANALYS PROVSATS

INKLUDERANDE VATTEN, GLYKOL-, SPRIT- OCH SALTLÖSNINGAR

En vätskeanalys ger tydlig insikt i driftssäkerheten och energieffektiviteten i kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem. Provsatsen innehåller en provflaska, ett protokoll för provtagning och en portofri returetikett. Efter analysen av vätskeprovet tillämpar vi trafikljusmodellen för att rapportera det testade systemets skick. Samtidigt tillhandahåller vi rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för att garantera och optimera driften.

I priset för denna analyskit ingår: Utvärdering av provresultat samt förslag till åtgärder vid eventuell felaktig vätskesammansättning. Du får ditt svar inom cirka tre veckor. Vid önskemål kan du välja att inkludera mer omfattande analyser av flera andra parametrar och få svar inom fem arbetsdagar. Det är vårt sätt att hjälpa dig skapa en välfungerande och effektiv anläggning.