Skip to main content

Körkortshälsan tillhandahåller läkarintyg för körkort i Stockholm för att säkerställa att förare har de nödvändiga legitimationerna och hälsokraven för att kunna köra ett motorfordon på ett säkert sätt. Deras tjänst med läkarintyg är skräddarsydd för att uppfylla de specifika kraven från Trafikverket.

På Körkortshälsan bedömer erfarna läkare varje förares unika tillstånd och ger ovärderliga råd om hur de bäst kan förbättra sina fysiska förmågor. Med många års erfarenhet och kunskap kan de ge en korrekt bedömning av eventuella risker i samband med körning. Denna process bidrar till att säkerställa att förarna är medvetna om alla relevanta bestämmelser om sin hälsa innan de sätter sig bakom ratten.

När läkarintygen har godkänts av Körkortshälsan måste förarna visa upp dem på Vägtrafikadministrationens kontor när de ansöker om körkort. För att ansöka om läkarintyg krävs vanligtvis att förarna lämnar in följande:

– Medicinska formulär som fyllts i av en läkare eller läkare

– Medicinsk dokumentation från en specialist, om tillämpligt

– Medicinsk dokumentation som bekräftar fysisk funktionsnedsättning, om tillämpligt

– Relevanta testresultat, t.ex. ögon- eller blodprov

– Ett giltigt pass eller ID-kort 

Dessutom kan förare ombes att genomföra ytterligare tester om myndigheterna anser det nödvändigt. 

Körkortshälsan är medveten om vikten av säkerhet på vägarna och erbjuder därför hjälp med Läkarintyg till körkort. i Stockholm för att hjälpa till att se till att alla förare uppfyller nödvändiga säkerhetskrav innan de beviljas ett körkort. Deras team erbjuder professionellt stöd både under och efter ansökningsprocessen så att individer kan förstå vad som krävs och se till att de har alla nödvändiga dokument på plats innan de tar sina första steg mot att bli licensierade förare.

örkortshälsan fyllde 10 år 2022. Kontinuitet, kvalitet och stabilitet är vårat motto. Hos oss arbetar enbart legitimerad personal. Erika är vår sjuksköterska som du når via våra kontaktvägar. Samuel och Fredrik är seniora specialistläkare i psykiatri och beroendefrågor.

Vi utför laboratorietester via ackrediterade laboratorier och har ett välgenomarbetat system som uppfyller alla Transortstyrelsens krav vid olika former av intyg.