Skip to main content

NEB-teamet är engagerat i att tillhandahålla kvalificerad vård och psykosocialt stöd i familjehemmen. Familjehem är en viktig del av den fysiska miljön för barn och ungdomar och är avgörande för att ge dem en trygg och omhändertagande livsmiljö. Familjehemmen ger barnen en unik möjlighet att utveckla starka relationer med sina vårdgivare, som blir som föräldrar för dem. NEB-teamet har åtagit sig att främja dessa relationer för att säkerställa en positiv och stödjande atmosfär i familjehemmen.

NEB-teamet har ett nära samarbete med fosterföräldrar och vårdnadshavare för att se till att varje barns individuella behov tillgodoses. Detta innefattar samarbete för att skapa skräddarsydda planer som tillgodoser barnets känslomässiga, kognitiva, sociala, fysiska, andliga och psykologiska behov. NEB-teamet ger också vägledning i ämnen som kost, hälsa, utbildning, föräldraskapsmetoder, strategier för beteendehantering, säkerhetsfrågor och kulturell medvetenhet i hemmiljön.

Familjehem med skräddarsydda lösningar

På NEBteamet.se hittar familjer information om hur de kan ansöka om att bli fosterfamilj eller vårdnadshavare. De erbjuder också användbara råd om hur man hjälper barn att anpassa sig till nya miljöer som familjehem. Dessutom har de resurser om hur man bäst hanterar utmanande beteenden som kan uppstå i familjehem så att alla aspekter av barnets utveckling kan uppmuntras i en kärleksfull hemmiljö.

NEB:s team består av välutbildade yrkesmän från flera olika discipliner, bland annat medicin, psykologi, ingenjörsvetenskap, konstterapi och socialt arbete, som arbetar tillsammans för att se till att varje barn får den vård de behöver för att kunna blomstra i sin fosterhemsmiljö. Med denna nivå av expertis är det möjligt för familjer som deltar i programmet att känna sig trygga i vetskapen om att deras barn kommer att få professionell vård av hög kvalitet under sin vistelse i ett visst familjehem.