Skip to main content

Vilka är fördelarna med bergen? Detta är bara några av de fördelar som vi får från denna naturliga landform. Fördelarna med berg går utöver deras estetiska värde. De fyller också viktiga funktioner, som att tillhandahålla livsmiljö och syre till människor. Oavsett hur viktiga du kan hitta dessa naturliga egenskaper är de värda att utforska. Så, hur lär vi oss mer om dem? Fortsätt läsa för att ta reda på mer. Du kommer att bli förvånad över de många sätt som dessa landskap är viktiga för oss.

Naturliga landformer

Bergskedjor är en ikonisk del av landskapet och är lätta att identifiera. Berg kännetecknas av sina branta sluttningar och toppar, som kan resa sig upp till 1 000 fot över sin omgivning. De inkluderar också andra element som glaciärer, sjöar och floder. Landskapet och terrängen formas av en mängd naturliga processer som kan ta hundratusentals år att hända. Oavsett om en bergskedja är stor eller liten, bidrar terrängens fysiska och intuitiva egenskaper till bildandet av landformer.

Funktioner

Koranen nämner en av bergens funktioner: ”Bergets funktion är att stabilisera jordskorpan och förhindra att den skakar.” Även om denna funktion inte var helt förstått vid tiden för Koranens uppenbarelse, har modern geologisk forskning försett oss med mer information. Nedan listas några av bergens huvudfunktioner. Alla dessa funktioner är avgörande för livets överlevnad på jorden. Därför är ett bergs funktion avgörande.

Livsmiljö

Djur i bergsmiljöer inkluderar hovdäggdjur som bergsget, svartbjörn och mulehjort. De som bor på avsatser och klippor kan också inkludera antiloper, älgar och en mängd olika insektsarter. På grund av bristen på syre i höga berg har djur i bergsmiljöer ofta stora hjärtan och lungor. Ett annat djur som kan leva i en bergsmiljö är kungsörnen, som föredrar ett klimat som är varmare än sin normala livsmiljö.

Värderingar

Berg är ett av planetens mest värdefulla ekosystem, men de är också bland de minst skyddade. Dessa områden kan vara underskyddade av en mängd olika anledningar, inklusive kulturella eller politiska spänningar, brist på lagstiftning eller bristande uppskattning av deras värderingar. Trots detta är bergsekosystem oerhört viktiga för globala samhällen, och tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster, inspiration och glädje för miljontals människor. Trots deras betydelse förblir dessa områden ofta oskyddade och riskerar därmed en lång rad globala förändringar. Mountains Specialist Group är en tvärvetenskaplig organisation av bergsforskare och andra intressenter som är intresserade av att bevara och skydda dessa områden.

Exempel

Berg kan antingen vara vikta eller blockiga. Vikblockberg bildas när stora stenblock viks och sedan höjs eller sänks av tektoniska krafter. Exempel på berg med vikblock är bergskedjorna Altai och Kaledoniska i Ryssland, som bildades som ett resultat av upprepade rörelser av jordskorpan. Bergtopografi påverkas också av tektoniska krafter och kan fungera som ett viktigt inslag i ett lands geografiska gränser. Vissa berg används också för militära ändamål, där karga landskap är en stor tillflyktsort från invaderande arméer.