Skip to main content

Batterilagring blir allt mer relevant i takt med att energinätet omvandlas och behovet av flexibel energianvändning ökar. I Stockholm, liksom i resten av Sverige, ser vi en ökad satsning på batterilagring för att möta framtidens energiutmaningar.

Hur fungerar batterilagring?

Batterilagring i Stockholm innebär att man lagrar energi i batterier för att använda den senare. Det kan handla om att lagra överskottsel från solceller eller vindkraftverk, eller att lagra el under perioder med låg elförbrukning för att använda den under perioder med hög elförbrukning.

Fördelar med batterilagring:

 • Ökad energisäkerhet: Batterilagring kan bidra till en mer stabil elförsörjning genom att lagra energi som kan användas vid behov.
 • Sänkta elkostnader: Genom att lagra el under perioder med låg elförbrukning kan man använda den under perioder med hög elförbrukning och på så sätt spara pengar.
 • Egenproducerad el: Batterilagring kan användas för att lagra el från solceller eller vindkraftverk för att använda den senare.
 • Miljövänlig: Batterilagring kan bidra till en mer hållbar energianvändning genom att lagra energi från förnybara energikällor.

För vilka är batterilagring relevant?

Batterilagring kan vara relevant för många olika aktörer, bland annat:

 • Företag: Företag kan använda batterilagring för att sänka sina elkostnader, öka sin energisäkerhet och optimera sin energianvändning.
 • Bostadsrättsföreningar: Bostadsrättsföreningar kan använda batterilagring för att sänka sina elkostnader, öka sin energisäkerhet och optimera sin energianvändning.
 • Fastighetsägare: Fastighetsägare kan använda batterilagring för att sänka sina elkostnader, öka sin energisäkerhet och optimera sin energianvändning.
 • Privatpersoner: Privatpersoner med solceller eller vindkraftverk kan använda batterilagring för att lagra egenproducerad el och använda den senare.

Exempel på batterilagring i Stockholm:

 • Stockholm Exergi och Polar Capacity har bildat ett samägt bolag som ska bygga och installera storskaliga batteriparker i Stockholmsområdet. Målet är att installera minst 100 MW batterilagring fram till 2025.
 • Fortum har installerat en batterilagring på 20 MW i Värtahamnen i Stockholm. Batterilagringen används för att balansera elnätet och för att tillhandahålla reservkraft.
 • Stena Fastigheter har installerat en batterilagring på 1 MW i fastigheten Kvarnholmen 1 i Stockholm. Batterilagringen används för att lagra el från solceller på fastigheten.

Batterilagring är en framtidssäker lösning som kan bidra till en mer stabil, säker och hållbar energianvändning. I Stockholm ser vi en ökad satsning på batterilagring och det är en trend som vi tror kommer att fortsätta.

För mer information om batterilagring:

 • Svenska Kraftnät
 • Energimyndigheten
 • Oxynt