Skip to main content

I en vårdnadstvist är det viktigt att se till barnets bästa. Detta innebär att man måste ta hänsyn till eventuella säkerhetsrisker, se till att båda föräldrarna har möjlighet att tillbringa kvalitetstid med barnet och ta hänsyn till barnets önskemål och känslor. Det är också viktigt att granska eventuella befintliga domstolsbeslut, om tillämpligt, för instruktioner om hur vårdnaden ska delas mellan föräldrarna. Andra faktorer som måste beaktas i en vårdnadstvist är föräldrarnas ekonomiska situation, om någon av föräldrarna tidigare har misshandlat eller försummat barnet samt föräldrarnas känslomässiga stabilitet. Om en förälder bor långt ifrån den andra eller har begränsade resurser för att stödja sitt föräldraansvar (t.ex. transport eller boende), bör detta också beaktas när man fastställer ett rättvist resultat för båda parter. Slutligen kan det i vissa fall vara nödvändigt att anlita en medlare för att underlätta en uppgörelse i godo mellan föräldrarna. En medlare kan hjälpa till att förstå och navigera i rättssystemet och samtidigt se till att båda parter når en överenskommelse som är till fördel för barnet. När det gäller vårdnadstvister bör målet alltid vara att skydda barnets intressen och främja en sund relation mellan de båda föräldrarna. Om man tar hänsyn till alla relevanta faktorer och har en öppen kommunikation från båda sidor kan man oftast nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Med detta sagt är det viktigt att notera att alla domstolsbeslut i slutändan är juridiskt bindande – vilket innebär att om en förälder inte fullgör sina skyldigheter eller försöker ändra arrangemanget utan i barnets bästa intresse. Om någon av föräldrarna vill ändra ett befintligt vårdnadsbeslut bör de göra det via lämpliga juridiska kanaler och med hjälp av en kvalificerad advokat. I slutändan är det viktigt att föräldrar som är inblandade i en vårdnadstvist lägger sina meningsskiljaktigheter åt sidan och inser att deras högsta prioritet alltid bör vara deras barns välbefinnande och bästa. Även när det verkar svårt att komma överens måste båda parter sträva efter att hitta en lösning som fungerar för alla inblandade.

Kontakta gärna libreadvokaterna för att ta reda på hur du ska gå tillväga!