Skip to main content

har du en bostadsrättsförening som har problem med råttor i källaren. Då bör du skriva en utförlig text som du ska skicka till hyresgästerna som bor i fastigheten. Du kommer förmodligen att behöva anlita en saneringsfirma, beskriv hur det går till och skriv även en checklista hur alla kan hjälpas åt att hålla dom borta

En GUIDE om hur du kan skriva ett informationsblad till hyresgästerna i er BRF om sanering av råttor.

Hej allihopa!

Vi vill informera er om att vi har upptäckt råttor i källaren till vår fastighet. Vi tar problemet på största allvar och har därför anlitat en saneringsfirma för att bekämpa råttorna.

Saneringsprocessen:

 1. Inventering: Saneringsfirman kommer att utföra en noggrann inventering av källaren för att identifiera var råttorna håller till och hur de tar sig in i fastigheten.
 2. Fällor: Därefter kommer saneringsfirman att placera ut fällor på strategiska platser i källaren. Fällorna kommer att agnas med gift som är effektivt mot råttor men inte farligt för människor eller husdjur.
 3. Tätning: Saneringsfirman kommer att täta alla hål och springor i källaren där råttor kan ta sig in.
 4. Uppföljning: Saneringsfirman kommer att återkomma regelbundet för att kontrollera att råttorna är borta och för att vid behov utföra ytterligare åtgärder.

Vad kan du göra för att hjälpa till?

Det är viktigt att vi alla samarbetar för att bli av med råttorna. Här är några saker du kan göra:

 • Förvara matvaror i tätslutande behållare: Råttor lockas av mat och söker sig efter matkällor. Se till att förvara alla matvaror, inklusive djurmat, i tätslutande behållare.
 • Städning: Håll rent och plocka undan i källaren. Råttor trivs i smutsiga och stökiga miljöer.
 • Sophantering: Släng sopor i soptunnor med lock och se till att de inte svämmar över.
 • Rapportera observationer: Om du ser en råtta eller spår av råttor, vänligen rapportera det till styrelsen omedelbart.

Tillsammans kan vi se till att bli av med råttorna och skapa en trivsam och säker boendemiljö för alla.

Tack för ditt samarbete!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i [Bostadsrättsföreningens namn]

Checklista – Håll råttorna borta:

 • Förvara matvaror i tätslutande behållare.
 • Håll rent och plocka undan i källaren.
 • Släng sopor i soptunnor med lock.
 • Rapportera observationer av råttor till styrelsen.
 • Följ eventuella instruktioner från styrelsen eller saneringsfirman.