Skip to main content

Att vara styrelsemedlem i en bostadsrättsförening innebär stort ansvar, och många komplexa frågor kring försäkringar och skadearbete kan dyka upp. Därför väljer många föreningar att anlita en professionell försäkringsförmedlare för att få hjälp och stöd i dessa frågor. Detta innebär att försäkringsförmedlaren arbetar på uppdrag av och med fullmakt från föreningen, likt en extern expert.

Första mötet: Kartläggning och frågor

I ett första möte med försäkringsförmedlaren går man igenom föreningens tidigare kostnader och lösningar för fastighetsförsäkring. Detta är också ett utmärkt tillfälle att ställa frågor om skadehantering och skillnader mellan fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkring. Försäkringsförmedlaren presenterar sitt arbetssätt och erbjuder sina tjänster för att sköta föreningens försäkringsfrågor.

Upphandlingsprocessen

När föreningen ger sitt godkännande och fullmakt påbörjar försäkringsförmedlaren arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag. Detta baseras på tidigare diskussioner samt en försäkringsmässig värdering av föreningens byggnader. Underlaget skickas tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. När offerterna kommer in analyseras de noggrant och ett beslutsunderlag tas fram.

Gemensamt beslut och tecknande av försäkringar

Försäkringsförmedlaren involverar föreningen i beslutsprocessen och diskuterar fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Tillsammans fattar man ett gemensamt beslut om vilken försäkring som ska tecknas. Föreningen kan också välja att teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring för sina medlemmar, utöver fastighetsförsäkringen.

Löpande skötsel och skadefall

När ett beslut är fattat och försäkringen tecknad tar försäkringsförmedlaren hand om eventuella uppsägningar av tidigare försäkringar. De ansvarar även för den löpande skötseln av försäkringen, vilket inkluderar uppdateringar, utökningar och marknadsbevakning. Vid eventuella skadefall finns försäkringsförmedlaren vid föreningens sida för att erbjuda hjälp och stöd.

En kort sammanfattning

Att anlita en professionell försäkringsförmedlare för bostadsrättsföreningar kan vara en mycket fördelaktig lösning för att säkerställa att föreningen får den bästa möjliga försäkringen. Genom att överlåta detta ansvarsområde till en expert kan styrelsen fokusera på andra viktiga frågor och samtidigt få trygghet i att försäkringsfrågorna hanteras på bästa sätt.

Försäkringsförmedlarens arbete innebär att de tar hand om hela processen från att utvärdera tidigare lösningar till att teckna nya försäkringar. De ser även till att försäkringarna är uppdaterade och anpassade efter föreningens behov. Genom att ha en pålitlig försäkringsförmedlare vid sin sida kan bostadsrättsföreningen vara trygg i att eventuella skadefall hanteras smidigt och effektivt.

Att anlita en försäkringsförmedlare kan också bidra till att föreningen sparar pengar på sina försäkringskostnader, eftersom förmedlaren aktivt bevakar marknaden och förhandlar fram de bästa villkoren för föreningen. Detta innebär att föreningen får en försäkring som är skräddarsydd efter dess behov, samtidigt som den är kostnadseffektiv.